Kurumsal
Misyononumuz ve Vizyonumuz

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak  amacımız kabul edilen uluslararası kalite seviyesinde piston ve pim üreticisi şirket olarak tanınmak ve kabul görmek; dünyadaki orijinal otomotiv parça imalatçılarına ürün ve hizmet sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdakileri taahhüt ediyoruz ;

 

Müşteri Memnuniyeti

          Ürünlerimiz ve servislerimiz ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamak veya aşmak.

 

Sürekli İyileştirme

          Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini hissedilir ölçüde iyileştirmek.

 

Çalışanlarımız

          Çalışanlarımıza, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeye yönelik eğitim sağlamak.

          Kalite politikası ve şirket iş planındaki hedeflere ulaşmak için çalışanlarımızın becerilerini ve kabiliyetlerini desteklemek.

 

Yönetim Sistemi

          Yönetim Sistemlerimizi ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

          Yönetim sistemimizi daha güçlü olabilmek için sürekli gözden geçirmek.

          Şirket hedeflerini karşılamak için kalite amaçlarını belirlemek ve gözden geçirmek.

 

Çevre

          Çevre ve doğal kaynakları koruma amaçlı faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

 

Güvenlik

          Çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.